Wyrzucenie PSA

Okres wakacyjny, jak co roku zbiera swoje „żniwa” wśród fanów dzikich rzek, co w konsekwencji prowadzi do wielu nieszczęśliwych wypadków, a nawet utonięć, jednakże okres ten jest związany jeszcze z jednym bardzo nieprzyjemnym zjawiskiem, a mianowicie zjawiskiem porzucania zwierząt. Co raz częściej słyszy się o zwierzętach, w szczególności psach, które zostały pozostawione w lesie lub wyrzucone na autostradę w trakcie szybkiej jazdy. Ludzie kupują pieski, kotki celem uszczęśliwienia swoich dzieci niedbająca o konsekwencję takiego zakupu. W całym kraju przedmiotowe zjawisko liczone jest w tysiącach. Pomijając okrucieństwo ludzi, którzy pozbywają się swoich „nieludzkich” przyjaciół należy zaznaczyć, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem. Co prawda polski kodeks karny nie reguluje przedmiotowej kwestii, ale reguluje ją ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (do pobrania poniżej). Na samym wstępie ustawa określa, czym jest zwierzę stwierdzając, iż zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest winien zwierzęciu poszanowanie, ochronę i opiekę.

„… człowiek jest winien zwierzęciu poszanowanie, ochronę i opiekę”.

Co ciekawe w ustawie znajduje się zapis, który od lat jest uznawany przez cywilistów, że do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy, a więc zwierzę to nie rzecz, ale stosuje się do niego przepisy odnośnie rzeczy.

Przedmiotowa ustawa w art. 6 ust. 2 pkt 1-19 określa, co ustawodawca rozumie przez znęcanie się nad zwierzętami. Powyżej wymieniony katalog jest katalogiem otwartym, a oznacza to, że inne zachowania niż wymienione w pkt 1-19 również mogą być uznane za znęcanie się.

Przechodząc do konkretu należy wskazać, iż art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że porzucenie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje jest znęcaniem się nad zwierzęciem, które jest ustawowo zabronione, jako przestępstwo. Konsekwencją znęcania się na zwierzęciem m.in. poprzez porzucenie jest możliwość poniesienia:

  • kary grzywny;

  • kary ograniczenia wolności albo;

  • kary pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku działania sprawcy przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem Sąd może wymierzyć nawet karę pozbawienia wolności do lat 3.

Podsumowując: porzucenie psa jest znęcaniem się nad zwierzęciem, za które grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat 3.

adwokat

Ernest Mocarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *