Jak jeździć rowerem

Obecnie panuje pewnego rodzaju moda na jazdę rowerem. Po pierwsze jest to podobno zdrowe, po drugie nie siedzi się przed komputerem, po trzecie sprzyja to ochronie środowiska, po czwarte ułatwia poruszanie się w korkach, a po piąte jest, co raz więcej ścieżek rowerowych, które to ułatwiają. Jednakże, czy rowerzyści znają swoje prawa i obowiązki? Raczej nie.

Czy ktoś wsiadając na rower zastanawia się, czy zna przepisy prawa o ruchu drogowym?

Czy jego rower spełnia wszystkie wymagania przewidziane przez prawo?

 Czy mogę jeździć po chodniku?

Czy mogę wyprzedzić samochód z prawej strony?

Wpis będzie miał charakter ostatnio bardzo popularnej formy Q&A.

Niniejszy wpis odpowie na większość ww. pytań i „mam nadzieję”, że uczyni nasze drogi bezpieczniejszymi. (:D).

Na wstępie należy zaznaczyć, że kwestie odnośnie poruszania się rowerzystów na drodze wyjaśnia ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – ta sama, która dotyczy kierowców samochodów osobowych. Po zapoznaniu się z jej treścią możemy dowiedzieć się, czym jest: „droga dla rowerów”, „śluza dla rowerów”, „rower” itp.

Pierwsze pytanie odnośnie kwestii, która tak często denerwuje rowerzystów:

Czy pieszy może chodzić po drodze przeznaczonej dla rowerów?

Odpowiedź brzmi: tak pieszy może korzystać z drogi rowerowej, ale tylko w przypadku, gdy nie ma chodnika lub pobocza albo pobocze i chodnik istnieją, ale nie można z nich skorzystać, (np. roboty drogowe.) Co więcej, kiedy pieszy korzysta z takiej drogi, to jest on obowiązany do ustąpienia miejsca rowerzyście, z wyjątkiem pieszego niepełnosprawnego. W przypadku osoby niepełnosprawnej to rowerzysta musi ustąpić miejsca.

Czyli co do zasady nie możemy chodzić po drodze rowerowej, bo zazwyczaj obok jest chodnik albo pobocze.

Wszystko, co powyżej napisałem nie stosuje się w tak zwanej strefie zamieszkania, tam piesi są zawsze uprzywilejowani i mają pierwszeństwo przed rowerzystą.

Poniżej zamieszczam znak oznaczający strefę zamieszkania.

strefa

Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku?

Z chodnika rowerzysta może korzystać tylko, gdy:

  • opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi, co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów;
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Inne zakazy kierującego rowerem:

Kierujący rowerem nie może również:

  • jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu, czyli co do zasady nie można jechać rowerem obok drugiego rowerzysty.

W przypadku wypadu rowerowego z dziewczyną należy, więc jechać gęsiego. Istnieje od tej zasady wyjątek, czyli jazda obok drugiego rowerzysty jest możliwa o ile nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  • jeździć rower bez trzymania, co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach; – jak więc widać popisy rowerzystów i jazda bez trzymanki zgodnie z polskim prawem jest zakazana;
  • czepiać się innych pojazdów.

Czy na rower trzeba mieć uprawnienia? prawo jazdy?

Sytuacja nie jest, aż taka oczywista jakby to się mogło wydawać. Z doświadczenia wiadomo, że wsiadało się na rower i się jechało, karta nie karta, wiek nie wiek nic nie miało znaczenia, a zgodnie z przepisami prawa wygląda to tak:

  • osoby, które ukończyły 18 lat nie potrzebują żadnych uprawnień do kierowania rowerem, czyli jak jesteś osobą pełnoletnią to możesz wsiąść na rower i zdobywać żółtą koszulkę lidera;
  • osoby, które nie skończyły 18 lat do legalnej jazdy rowerem potrzebują dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania tj. karty rowerowej. Kartę rowerową może otrzymać osoba, która ukończyła 10 lat.
  • dziecko, które nie ukończyło 10 lat, może jeździć rowerem, ale tylko i włącznie pod opieką os. dorosłej. Co istotne – dziecko do kierujące rowerem do 10 roku życia jest uważane za pieszego, dlatego też może poruszać się po chodniku, a osoba dorosła opiekująca się dzieckiem również może jechać po chodniku.

Czy rowerzysta może jeździć w słuchawkach?

Tak, nie ma zakazu jeżdżenia w słuchawkach, nie można natomiast podczas jazdy używać telefonu komórkowego oraz mikrofonu, który wymaga użycia rąk.

Czy rowerzysta może przedzierać się w korku pomiędzy samochodami?

Przedmiotowy sposób kierowania rowerem opisany w ww. pytaniu powoduje bardzo dużo złości u kierowców, jednakże, o ile rowerzysta nie najeżdża na linię ciągła i nie zahacza o samochody to ma prawo omijania pojazdów zgodnie z prawem.

Czy rowerzysta ma prawo wyprzedzać z prawej strony?

Tak, może. Rowerzysta ma prawo wyprzedzać pojazdy z ich prawej strony. Oczywiście nie może tego robić na skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych, w czasie, gdy pojazd sygnalizuje skręt w prawo.

Przedmiotowe uprawnienie rodzi również obowiązek po stronie kierowcy, ponieważ przy skręcie w prawo musi on zwracać uwagę na rowerzystów oraz go zawsze sygnalizować. Warto podkreślić, że kierowcy nie powinni się denerwować widząc rowerzystę wyprzedzającego ich z prawej strony, ponieważ jest to jego uprawnienie.

Czy rowerzysta może jechać środkiem pasa jezdni?

Co do zasady rowerzysta powinien poruszać się najbliżej prawej krawędzi jezdni, jednakże na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim rowerzysta może poruszać się środkiem pasa, jeżeli pas ten umożliwia mu opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.

Czy obowiązkowy jest kask ?

Nie

Czy rowerzysta może przejeżdżać przez pasy?

Nie, musi przeprowadzić rower.

adwokat

Ernest Mocarski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *