Przestępstwo Gospodarcze

W niniejszym wpisie, jak i w kolejnych zajmiemy się tematyką, która jest w głównej mierze związana z zakresem działania kancelarii, a więc prawem karnym, a w szczególności prawem karnym gospodarczym. Najbliższe kilka wpisów będzie odnosiło się do przestępstw gospodarczych i tego jak sobie z nimi poradzić. Głównym aspektem, na który zwrócę uwagę jest przestępstwo tak zwanego wyłudzenia VAT tj. przestępstwo z art. 76 kodeksu karnego skarbowego. Opiszę działanie i główne problemy związane z rodzajem nadużyć w podatku VAT, w tym zaawansowaną strukturę tzw. karuzeli podatkowej VAT.

Dlaczego ta tematyka? może, dlatego, że ilość przestępstw gospodarczych tj. oszustw, wyłudzeń ciągle rośnie. Po drugie może, dlatego że organy państwowe są ostatnio bardzo aktywne w ściganiu przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku VAT i starają się podejmować, co raz to nowsze czynności celem usprawnienia ścigania, tych kosztownych dla Skarbu Państwa przestępstw. Po trzecie może, dlatego, że specyfika tych przestępstw wymaga od osób podejrzanych lub oskarżonych szczególnej uwagi przy podejmowaniu obrony, a większa wiedza na dany temat może pomóc nam w osiągnięciu satysfakcjonującego nas rezultatu w procesie karnym, a może po prostu po to, aby żadne z Państwa nie musiało przechodzić horroru Pana Romana Kluski i firmy Optimus.

W swoich przyszłych, blogopostach skupię się w głównej mierze na aspektach związanych z postępowaniem karnym, jednakże z uwagi na tematykę nastąpią liczne odwołania do prawa podatkowego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Aspekty, które zostaną opisane w „nadchodzących” postach będą odnosić się do:

– zjawiska karuzeli podatkowej mającej na celu wyłudzenie podatku VAT;

– podmiotów biorących udział w karuzeli;

–  pojęcia „firmanctwa”;

– wystawiania tzw. pustych faktur;

– mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT;

– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

– dobrej wiary podatnika i zachowania przez niego należytej staranności;

– oraz innych.

Następnie opisane zostaną przeze mnie najczęściej występujące w praktyce przestępstwa gospodarcze.

Kolejny wpis, który pojawi się w piątek będzie odnosił się już stricte do podatku VAT, a na zakończenie tego zaproponuję Państwu wstępny sposób podjęcia obrony, czyli co robić, gdy jest szansa, że za chwilę będzie przeciwko mnie toczyło się postępowanie karne.

 

WSTĘPNE KROKI PRZY PODJĘCIU OBRONY W SPRAWIE KARNEJ

Po pierwsze proponuję reagować, jak najwcześniej, idealnym zachowaniem byłoby zgłoszenie się do podmiotu profesjonalnego o pomoc tj. adwokata, radcy prawnego, ale ciągle według społeczeństwa ww. działanie to ostateczność, a więc bronisz się sam – pamiętaj o tym:

– jesteś NIEWINNY, do czasu, aż Ci udowodnią winę ! (przynajmniej w teorii);

-masz prawo do obrony, a twierdzenia organów ścigania, że jak się przyznasz i teraz opowiesz, jak było będzie dla Ciebie korzystne powinieneś uznać za mało śmieszny „żart” i zlekceważyć;

-jako Podejrzany, czy Oskarżony możesz odmówić składania wyjaśnień tj. odpowiedzi na pytania i nie można wyciągać wobec Ciebie za to żadnych negatywnych konsekwencji;

Ogółem proponuję, jak najszybciej ustanowić obrońcę, bo to, co powiesz na początku, może mieć bardzo duże znaczenie, a sama strategia obrony jest podejmowana w zależności od okoliczności danej sprawy. Z praktyki większość obrońców wyczekuję i czeka, jakie dowody posiada oskarżyciel, aby mając wiedzę odnośnie całokształtu materiału dowodowego w odpowiednim momencie podjąć właściwe środki, jednakże czasami w interesie podejrzanego lub oskarżonego należy podjąć kroki wcześniej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *