Podatek należny, a podatek naliczony

Zgodnie z zapowiedzią z wpisu z dnia 4 sierpnia 2017 r. odnoszącego się do samego pojęcia podatku VAT, niniejszy wpis ma na celu wyjaśnienie pojęcia podatku należnego oraz naliczonego, co w dalszej mierze pozwoli nam na zrozumienie działania karuzeli podatkowej VAT.

Podatek należny

to nic innego, jak co do zasady podatek, który podatnik (przedsiębiorca) jest zobowiązany do zwrotu do urzędu skarbowego. To jest właśnie ten podatek ze sprzedaży usługi, towaru. Odnosząc się do przykładu, który pojawił się we wcześniejszym wpisie najprościej będzie wyjaśnić to pojęcie na przykładzie: tj. mamy usługę o wartości 1000,00 zł opodatkowaną stawką 23 %, w konsekwencji czego podatek VAT wyniesie 230,00 zł i to te 230,00 zł jest właśnie podatkiem należnym.

Podatek ten najlepiej i najłatwiej utożsamiać, jako podatek, który jest należny Państwu-władzy.  Zależy on od ceny netto i stawki podatku.

Podatek naliczony

pomniejsza podatek należny. Podatnik płacący VAT ma prawo pomniejszyć podatek należny o naliczony, który powstał z tytułu nabycia przez przedsiębiorcę usług lub towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza. To, co stanowi kwotę podatku naliczone oznajmia nam art. 86 ustawy o VAT.

Ludzkim językiem sprawa wygląda tak: sprzedałem usługę prawną za 1000,00 zł netto plus VAT  tj. 230,00 zł, ale żeby ją wykonać musiałem zakupić paliwo za 100,00 zł netto i VAT 23 % tj. 23,00 zł. Podatek należy do Urzędu Skarbowego wyniesie mnie: 230,00 zł minus 23,00 zł = 207,00 zł.

Przedmiotowe wyliczenie ma na celu wyjaśnienie pewnej dość skomplikowanej konstrukcji.

Teraz skoro wiemy mniej więcej, że w przypadku podatku VAT mamy do czynienia z podatkiem naliczonym i należnym trzeba stwierdzić, że wyłudzenie podatku VAT, co do zasady polega na: zawyżeniu podatku naliczonego albo zaniżeniu podatku należnego.

Samych rodzajów, sposobów, koncepcji wyłudzenia podatku VAT może być bardzo dużo, a trzeba również przyznać, że przestępcy wymyślają, co raz to nowsze i bardziej zawoalowane koncepcje wyłudzeń. Najpoważniejszym aspektem tego zagadnienia jest fakt, że osoby działające w celu wyłudzenia podatku VAT dokonują to często kosztem osób, podmiotów, które nie wiedzą, iż biorą udział w przestępstwie, a które to mogą ponieść zarówno konsekwencje podatkowe, jak i karne – o czym w następnych wpisach.

Wyłudzenie należnego podatku VAT polega, jak już wspomniałem na jego zaniżeniu, co można uzyskać np. poprzez:

fikcyjne dokonanie wywozu towarów, w praktyce towar nie opuszcza kraju, a deklarowany jest, jako dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów opodatkowana stawką 0%;

– dokonanie wywozu, ale nie wywozu towarów, które są deklarowane, tj. zamiast śrubek od wahaczy, wywozi się śrubki ze złomu, czyli fałszuje się przedmiot i wartość wywozu;

– dokonanie usługi na terytorium kraju, w którym prowadzi się działalność, ale deklaruje się, że usługa została dokonana poza terytorium tj. w innym państwie;

Tegu typu przykładów i sposobów wyłudzenia można mnożyć.

Wyłudzenie naliczonego podatku VAT opiera się w głównej mierze na wystawianiu faktur niezgodnych z rzeczywistością, (co pozwala na zawyżenie podatku naliczonego) np.:

– faktura jest wystawiana przez podmiot nieistniejący;

– faktura została wystawiona za czynności, które nie miały miejsca;

– faktura została wystawiona za czynności, która miała miejsce, ale tak naprawdę jej wystawienie ma na celu ukrycie innego zdarzenie, inną transakcję.

Podsumowując niniejszy wpis należy podkreślić, że wyłudzenie podatku VAT będzie dotyczyło podatku należnego lub podatku naliczonego.

Skoro już wiemy wstępnie, co to jest podatek VAT, podatek naliczony i należny to w następnym wpisie przejdziemy do sedna problemu wyłudzenia podatku VAT, a mianowicie do pojęcia tak zwanej karuzeli podatkowej, czyli największej, najlepiej zorganizowanej działalności, zjawiska związanego z wyłudzeniem podatku od wartości dodanej, która te często jest dokonywane przez zorganizowane grupy przestępcze – najlepsze przed nami.

Następny wpis już na początku przyszłego tygodnia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *