Karuzela Podatkowa VAT

„Karuzela podatkowa” to ostatnio bardzo często pojawiające się pojęcie w różnego rodzaju mediach. Na początku maja 2017 r. media wszelkiej maści trąbiły o zatrzymaniu tak zwanej „Mazowieckiej Karuzeli Podatkowej” ogłaszając wielki sukces organów podatkowych i  śledczych. Według podanych danych odkryto proceder przestępczy, w którym udział brało 170 podmiotów polskich i 55 podmiotów zagranicznych.

Pytania, które teraz warto jest zadać to: Ile z tych podmiotów wiedziało, że bierze udział w karuzeli podatkowej oraz ile podmiotów, które nie wiedziało poniesie w związku z tym konsekwencje prawne, w tym odpowiedzialność karną? Rzekoma wartość wyłudzonego podatku VAT przez ww. „Mazowiecką karuzelę podatkową” osiągnęła 108 mln zł  :D.

To co to jest ta karuzela?

Dlaczego tak ciężko ją wykryć ? Czemu w wyniku działania karuzeli konsekwencje może ponieść również nieświadomy podatnik ?

Mając na uwadze, że temat jest dość szeroki, zostanie on przeze mnie rozbity na kolejne wpisy, abyście Państwo nie pozasypiali. Celem wpisu jest jak najprostsze wyjaśnienie procederu, a nie głęboka analiza prawno-karno-podatkowa.

W tym miejscu pozwolę sobie jeszcze przytoczyć słowa obecnego wicepremiera, „super ministra finansów” Mateusza Morawieckiego, który odnosząc się do wykrycia ww. karuzeli stwierdził, iż:

Wykrycie tak dużej i dobrze zorganizowanej siatki karuzelowej świadczy o skuteczności przyjętej przez nas strategii walki z mafiami VAT oraz determinacji w przywracaniu powagi państwa. Polska to kraj przyjazny dla uczciwych podatników i coraz sprawniejszy wobec podatkowych oszustów”

O ile pierwsza część wypowiedzi ma pewnego rodzaju uzasadnienie, i rzeczywiście trzeba przyznać, że Państwo próbuje przynajmniej PR(owo) zniechęcić do wyłudzania podatku VAT, to druga część wypowiedzi, jest w dużej mierze zaprzeczeniem pierwszej części. Pan Minister nie wziął chyba pod uwagę, iż w tego typu karuzeli może brać udział bardzo wielu uczciwych podatników, niemających wiedzy o tym, iż są częścią tego szerokiego zjawiska, a którzy za pewne zostaną potraktowani przez „przyjazne organy podatkowe” tak samo, jak zwykli przestępcy – co wykaże w dalszej części lub kolejnych wpisach.

 Po co odniesienie się do tej wypowiedzi ? a po to, żeby uświadomić państwu, iż karuzela podatkowa to pojęcie szerokie, nie proste, a podmiot, który może wydawać się, iż brał w niej udział, w rzeczywistości sam nie miał świadomości o tym, ale czy organ podatkowy się tym przejmie ?

Zjawisko karuzeli podatkowej można po prostu nazwać pewnego rodzaju „creme de la cremewyłudzenia podatku VAT, jest ono zjawiskiem wielowymiarowym. Jest to antonim przestępstwa prymitywnego, a to, dlatego, że w jednym zjawisku mamy do czynienia z wieloma aspektami i pojęciami jak:

– ilość podmiotów biorących udział w karuzeli podatkowej;

– pojęciem pustych faktur;

– czynnikiem transgranicznym;

– wspólnotową dostawą towarów;

– wspólnotowym nabyciem towarów itp.

Wystąpienie tego zjawiska umożliwia sama konstrukcja podatku od wartości dodanej, jak również swobodna możliwość przemieszczania towarów pomiędzy krajami członkowskimi UE oraz założenie, iż transakcje powinny być opodatkowane w państwie, do którego towar jest wysyłany. Tłumacząc na polski, to podmiot, który otrzymuje towary powinien rozliczyć podatek VAT należny przy kolejnej transakcji dokonywanej na terytorium swojego państwa. Ogółem rzecz mówiąc, aby móc zrozumieć pojęcie karuzeli podatkowej i konstrukcje jej działania musimy jeszcze odnieść się do dwóch pojęć tj.:

  1. Wewnątrzwspólnotwej dostawy towarów (dale będę stosował skrót „WDT”);

  2. Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej będę stosował skrót „WNT”);

o czym w następnym wpisie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *