Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów & Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów

W niniejszym wpisie, tak jak obiecałem w końcówce ostatniego, zajmiemy się wyjaśnieniem dwóch pojęć  tj. tajemniczych skrótów WDT i WNT. Pojęcia te są nam potrzebne do zrozumienia działania „karuzeli podatkowej”.

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW  (WDT):

– najprościej jak się da – jest to wywóz towarów z kraju (np. z Polski) do innego państwa członkowskiego UE (np. do Niemiec) na rzecz podatnika VAT UE – czyli podatnik podatku VAT w kraju dostawy.

Oczywiście prawo stawia pewne warunki, aby daną transakcję uznać za WDT. Podstawowym warunkiem jest kraj, gdzie towar ma być dostarczony i musi to być inny kraj UE. Po drugie nabywca musi być podatnikiem podatku VAT i posiadać numer VAT UE. Sprzedawca natomiast musi być czynnym podatnikiem podatku VAT, który zgłosił zamiar dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Największym plusem tego typu transakcji jest okoliczność, iż transakcja taka podlega opodatkowaniu u podatnik sprzedawcy preferencyjną stawką 0% VAT – tłumacząc firma z Polski dokonując dostawy towarów do Niemiec wykazuję wartość towarów i stawkę podatku 0 %, a nie jak w kraju np. 23 %.

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW (WNT)

– jest korelatem WDT. Poprzez WNT należy rozumieć nabycie towarów i prawa do ich rozporządzania, które są transportowane na terytorium danego państwa UE przez innego przedsiębiorcę należącego do UE. Należny z tytułu obrotu podatek jest rozliczany przez nabywcę towaru w państwie, do którego nastąpiła dostawa towarów na zasadach obowiązujących w tym państwie.

Powyżej wskazane schematy działania umożliwiają nierzetelnym osobom podjęcia prób wyłudzenia VAT poprze właśnie stosowanie karuzel podatkowych.

Następny wpis będzie odnosił się do esencji konstrukcji „karuzeli podatkowej”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *