Karuzela Podatkowa

W ostatnim wpisie opisałem na czym polega tzw. WDT i WNT, co de facto było niezbędne do wyjaśnienia esencji, istoty przestępstwa tzw. karuzeli podatkowej.

Karuzela podatkowa

to nic innego, jak oszustwo podatkowe związane z obrotem towarem poprzez zastosowanie WDT i WNT, gdzie finalnie towary sprzedane na początku trafiają ponownie do sprzedawcy, co umożliwia mu dokonanie ponownej transakcji. Poniżej postaram się wyjaśnić zjawisko tzw. karuzeli podatkowej w najprostszy sposób.

Najprostsza karuzela polega na tym, że:

– Podatnik A mający siedzibę np. w Polsce, sprzedaje towar podatnikowi B mającemu siedzibę w Niemczech. W związku z rozpoczętą transakcją transgraniczną podatnik A sprzedaje towar opodatkowany stawką 0 %nie płaci więc podatku, natomiast podatek powinien zapłacić podatnik B z tytułu nabycia towarów. Co do zasady podatnik B nie dokonuję zapłaty podatku, często w ogóle nie wykazuje, iż doszło do ww. transakcji, następnie sprzedaje on towar w kraju prowadzenia działalności podatnikowi C, naliczając podatek, ale go nie płaci i znika. Podatnik C natomiast nalicza zapłacony podatek i ponownie sprzedaje towar do Podmiotu A.

Powyżej opisane zjawisko jest chyba najprostszym wyjaśnieniem samej konstrukcji karuzeli podatkowej, – aby móc jeszcze lepiej zrozumieć ten prosty opis warto wrócić i przeczytać wcześniejsze wpisy dotyczące przestępstwa karuzelowego.

Wskazany powyżej opis funkcjonowania karuzeli podatkowej opiszemy na bardziej rzeczywistym przykładzie tj. Podmiot A sprzedaje towar o wartości 1.000,00 zł, gdyby sprzedał go na terytorium RP musiałby de facto obciążyć podatnika stawką 23 % i sprzedać brutto za 1.230,00 zł, jednakże, iż sprzedaje towar za granicę w formie WDT stawka podatku wynosi 0 %, a Podmiot A nie jest obciążony podatkiem VAT, co wskazywałem we wcześniejszych wpisach (w związku z możliwością zastosowania stawki 0 % w praktyce związane są duże zwroty w podatku VAT). Podmiot B, natomiast jest stworzony tylko po to, aby wyłudzić VAT. Sprzedaje, więc on towar podmiotowi C, nalicza dodatkowo marże np. 10 % i towar kupiony wcześniej za 1.000,00 zł teraz sprzedaje za 1100,00 zł wraz z stawką krajową VAT np. 23 %, czyli brutto towar podmiotowi C sprzedaje za  1.353,00 zł (1.100 zł netto plus 23 % tj. 253 zł) i teraz, co do zasady nie odprowadza on VAT, czyli podatku należnego i znika. Podatnik C natomiast sprzedaje towar ponownie do podatnika A w ramach WDT, a więc stawka podatku wynosi 0 % i przy okazji odlicza podatek naliczony z faktury otrzymanej od Podatnik B, czyli 253,00 zł i w ten o to sposób schemat się powtarza, ponieważ towar, który „wyszedł” od Podatnika A do nie go wrócił. W tego typu przykładzie Skarb Państwa stracił co najmniej:

  1. 230,00 zł, które wynika z tego, że podatnik B nie zadeklarował VAT;

  2. 235,00 zł, które podatnik B uzyskał w wyniku, sprzedaży towaru do Podatnika C, o czym też nie poinformował SP;

  3. 253,00 zł, jako podatek naliczony przez Podatnika C.

W tym najprostszym przykładzie, lekko bym nawet rzekł „ułomnym” polegającym na sprzedaży jednego towaru, uszczuplono majątek SP o 718,00 zł. Mnożąc to przykładowo na sprzedaż 300 sztuk towaru otrzymamy sumę 215.400,00 zł. Dodatkowo podmiot B uzyskał kwotę w postaci 1.353,00 zł, które zapłacił mu podatnik C. Schemat ten jest najprostszym schematem karuzeli podatkowej.

Mając na uwadze wyżej opisany schemat zrozumiałym wydaje się pojęcie „karuzeli”, która polega na sposobie w jakim przepływa towar od Podmiotu A i ostatecznie ponownie trafia do Podmiotu  A. W praktyce istnieje dużo możliwości związanych z manipulacją ceny, a tym samym wysokością podatku naliczonego oraz należnego.

Podmioty Karuzeli Podatkowej

Schemat podmiotów ABC jest schematem bardzo uproszczonym, który ma na celu przedstawienie i zrozumienie samego zjawiska, aby móc jednak w pełni zrozumieć, o co chodzi w karuzeli w następnym wpisie opisze podmioty będące uczestnikami karuzeli Vatowskiej, a są to:

  1. Organizator;

  2. Znikający podatnik;

  3. Bufor;

  4. Broker;

Do stworzenia karuzeli potrzebne jest wystąpienie ww. pięciu podmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *