Podmioty Karuzeli Podatkowej

W poprzednim wpisie opisałem najprościej jak to umiałem schemat działania karuzeli podatkowej. W tym wpisie opisze dwa z czterech podmiotów, które biorą udział w tym „soczystym” procederze – przestępstwie, wskazując zarazem ich rolę oraz świadomość.  Następne dwa zostaną opisane w kolejnym wpisie.

Organizator

z angielskiego tak zwany IN/OUT BUFFER – jest to przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium krajów UE, który dokonuję WTD i sprzedaje towary, w związku, z czym sprzedaż jest opodatkowana stawka 0%. Ten podmiot rozpoczyna karuzelę podatkową i co do zasady ją kończy, czyli towary „wychodzą” od niego i finalnie do niego powracają (pomijam na razie fakt, czy rzeczywiście jakiekolwiek towary są sprzedawane). Często podmioty te mają siedzibę, albo oddział blisko granic danego kraju, co ma służyć szybszemu przepływowi transportu. W praktyce nie zawsze jest łatwo ustalić podmiot, który jest Organizatorem. Przy rozbudowanej karuzeli podatkowej jest to jedne z głównych zadań administracji podatkowej, bo pozwala ono zrozumieć i ustalić cały proces karuzeli.

Organizator jest podmiotem świadomym tego, co robi i w jakim celu podejmuje działania.

Znikający Podatnik 

to jeden z kluczowy podmiotów karuzeli, ponieważ co do zasady jest „założony” tylko po to, aby wyłudzić VAT. Jego zadaniem jest dokonanie oszustwa podatkowego, niezapłacenie podatku VAT w związku z nabytymi towarami, a następnie zbycie towarów z uwzględnieniem podatku VAT. Wiele czynności podjętych przez znikającego podatnika ma charakter czynności pozornych albo symulowanych. W pewnym momencie ten Podatnik znika i nie ma po nim śladu, są to tak zwane firmy „słupy”. Okres jego działalności jest dość krótki, a założenie nie wymaga zbyt dużych kosztów. W praktyce to organizator zajmuje się znalezieniem znikającego podatnika albo sam go organizuję. Prezesami spółek często zostają ludzie, którzy nie mają świadomości tego, co robią, podpisują dokumenty, wystawiają faktury, nie mając w rzeczywistości żadnego władztwa nad działalnością firmy, często otrzymując kilka tysięcy złotych „wynagrodzenia”. Dość popularnym jest korzystanie z osób starszych, a nawet bezdomnych. Sposób i organizacja tego podmiotu może być przeróżna, często wprowadza się osobę „słupa” do już istniejącej, dotychczas normalnie prosperującej firmy.

Co do zasady Znikający Podatnik pozornie dokonuje czynności, jak każdy inny przedsiębiorca z tym, że głównym punktem jego działalności jest brak dokonywania rozliczeń podatkowych z podjętych działań sprzedaży, kupna. Ma on za zadanie w jak najkrótszym terminie wykonać, jak największy obrót towarami, a później znika.

Co do świadomości, to … osoba będąc słupem faktycznie, może nie wiedzieć, co robi, ale nie może ona się bronić w ten sposób, bo jej działanie jest zbyt oczywiste, więc co do zasady Znikający Podatnik ma świadomość, albo mając na uwadze okoliczności powinien mieć świadomość, że bierze udział w niedozwolonym procederze.

W rozwiniętej karuzeli podatkowej znikających podatników może być kilka, a nawet kilkanaście.

Bufor i Broker

W kolejnym wpisie opiszę podmioty takie jak: „Bufor” i „Broker” i delikatnie podsumuje działanie wszystkich podmiotów „karuzeli podatkowej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *