Podmioty Karuzeli Podatkowej

Niniejszy wpis jest kontynuację poprzedniego i do końca pozwoli nam poznać podmioty, które biorą udział w „karuzeli podatkowej”.

 Bufor 

jest to trzeci podmiot w łańcuchu karuzeli, co do zasady jest to podmiot, który nabywa towar od Znikającego Podatnika, rozlicza się z fiskusem zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie sprzedaje ten sam towar kolejnemu podmiotowi tj. Brokerowi. Najważniejszym aspektem jest to, że Bufor prowadzi normalną działalność, czyli jest tym „najczystszym” elementem karuzeli. Podatki płaci na czas, a jego główna funkcja polega na ukryciu procedury karuzeli. Buforów, podobnie, jak znikających podatników może być kilka, a nawet kilkanaście, im większa liczba Buforów, tym większe prawdopodobieństwo ukrycia karuzeli i nadania procedurze karuzeli podatkowej pozorów działalności normalnej, zgodnej z prawem.

Przy zrozumieniu działania „Bufora” zaczyna się problem świadomości prawnej danego podmiotu, często są to podmioty, które nie wiedzą, że biorą udział w karuzeli podatkowej, podmioty które od lat działają na rynku i prowadzą działalność zgodnie z prawem. Bufor może być świadomy brania udziału w karuzeli, albo nie. Duża ilość Buforów z jednej strony utrudnia wykrycie karuzeli podatkowej, ponieważ towar jest cały czas w obiegu, a z drugiej stanowi pewne niebezpieczeństwo dla organizatora karuzeli podatkowej, gdyż dany podmiot może się zorientować, w czym bierze udział, a dodatkowo organizator na pewnym etapie karuzeli traci kontrolę nad towarem i jego przepływem.

Dodatkowym problemem dla Bufora, który nie jest świadomy brania udziału w karuzeli podatkowej jest fakt, iż organy podatkowe i organy ścigania nie chcą przyjąć braku świadomości Bufora, co często prowadzi do ponoszenia dotkliwych konsekwencji prawnych przed podmioty, które nie miały świadomości.

W najprostszej formie karuzeli podatkowej rola Znikającego Podmiotu i Bufora jest identyczna, a czasami nawet jeden podmiot może pełnić te dwie funkcje, ale wtedy będzie to karuzela podatkowa „bez polotu”.

Broker

ostatni człon karuzeli podatkowej. To podmiot, który ma za zadanie sprzedać towary z powrotem do organizatora i zamknąć tym samym pojęcie karuzeli. Jego główny zysk wynika z prawa odliczenia podatku VAT naliczonego, który uzyskał w wyniku zakupu towarów od Bufora i dostawy do Organizatora, która objęta jest stawką podatku VAT w wysokości 0%. W związku z tym, że kupuje w kraju, w którym prowadzi działalność, a sprzedaje towar za granicę otrzymuje wysokie zwroty VAT, chyba że dokonuje też sprzedaży wewnątrz kraju prowadzenia działalności. Brokerów w karuzeli podatkowej również może być bardzo duża ilość, a ich świadomość może być różna. Często podmioty te same są podmiotami oszukanymi. W praktyce Broker finansuje samą karuzelę podatkową. W wielu postępowaniach karnych, jak i podatkowych organy ścigania błędnie uznawały Brokera za podmiot, który miał na celu dokonanie oszustwa, gdy w praktyce może być tylko ofiarą.

Podsumowując w karuzeli podatkowej spotkamy, co do zasady minimum 4 podmioty tj.:

  • Organizatora,

  • Znikającego Podatnika,

  • Bufor

  • Broker

przy czym Buforów i Brokerów może być bardzo różna liczba, a ich świadomość jest trudnym aspektem procesowym do udowodnienia i obrony. Przedmiotowy wpis i poprzedni pozwalają nam zrozumieć schemat działania karuzeli podatkowej.

To, co dodatkowo utrudnia ściganie przestępstw karuzelowych jest m.in: możliwość ich wystąpienia odnośnie handlu wszelkimi towarami: paliwami, złomem, elektroniką, samochodami, tabletami, śrubami itp, ale tak naprawdę sam towar nie ma znaczenia, ponieważ działanie karuzeli ma na celu otrzymanie podatku VAT, a nie dokonanie transakcji handlowej, która ma uzasadnienie w realiach gospodarczych, a więc przedmiot obrotu jest de facto wartości podatku VAT.

Na marginesie warto spojrzeć na fakt, iż na karuzelach podatkowych nie zarabia tylko i wyłącznie pomysłodawca i podmioty świadome, ale również podmioty nieświadome udziału w karuzeli. Do przewozu towarów, często innych niż deklarowane potrzebne są firmy spedycyjne, armatorzy, którzy zarabiają na transporcie, księgowi, którzy to wszystko rozliczają, wszechobecne banki, za prowadzone konta bankowe plus marże od przelewów, tak, więc dobrze funkcjonująca karuzela podatkowa pozwala zarobić różnym osobom i podmiotom, kosztem Państwa.

W następnym wpisie wskaże, jakie działania powinien/może podjąć uczciwy podatnik, aby chronić się przed udziałem w karuzeli podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *