Zatrzymanie przez Policję

Szanowni Państwo dzisiejszy wpis nie będzie mocno odbiegał od ostatniej tematyki, jednak przeniesie nas w świat procedury karnej, a dokładniej chodzi o „zatrzymanie” oraz o uświadomienia praw, jakie przysługują osobie zatrzymanej, jak również podam Państwu kilka praktycznych informacji związanych z tą nieprzyjemną sytuacją.

Zatrzymanie rzeczy

Na samym początku należy dodać, że Policja oprócz zatrzymania osoby, może również zatrzymać rzecz będącą np. dowodem w sprawie, a w tym celu może przeszukać nam mieszkanie. Jednakże w tym wpisie skupimy się bardziej na zatrzymaniu osoby, a nie rzeczy.

Zatrzymanie osoby

Zatrzymanie jest to środek przymusu, który może zostać zastosowany przez Policję i inne uprawnione służby jak Centralne Biuro Antykorupcyjne.

To kiedy może nastąpić zatrzymanie ?

Co do zasady Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje przypuszczenie u organów ścigania, iż dana osoba popełniła przestępstwo, i:

– zachodzi obawa ucieczki danej osoby lub ukrycia;

– zachodzi obawa zatarcia śladów przestępstwa;

– Policja nie jest w stanie ustalić tożsamości danej osoby;

– można przeprowadzić tak zwane postępowanie przyśpieszone.

Skoro już wiemy, kiedy możemy być zatrzymani, warto się dowiedzieć na jaki okres możemy być zatrzymani.

Zatrzymanego należy zwolnić:

  • Jeżeli ustaną przyczyny zatrzymania;
  • Gdy w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania;
  • Na polecenie sądu lub prokuratora;
  • jeżeli wciągu 24 godzin od  przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu  wobec niego tymczasowego aresztowania.

Co do zasady możemy być zatrzymanie maksymalnie na 72 godziny i w ciągu tych godzin Sąd musi podjąć decyzję o zastosowaniu wobec nasz tzw. tymczasowego aresztowania. Jeżeli w tym terminie Sąd nie podejmie decyzji o jego zastosowaniu organy ścigania są obowiązek nas puścić na wolność. Organy ścigania mają natomiast 48 h od zatrzymania do złożenia wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jeżeli nie zrobią tego w tym czasie, również są obowiązane do puszczenia nas na wolność.

Prawa osoby zatrzymanej

Zatrzymanie powoduje pozbawienie wolność osoby podejrzanej, jednak taka osoba ma określone prawa, o których należy wiedzieć i je umiejętnie wykorzystywać. Pierwsza sprawa funkcjonariusz Policji przystępuje do zatrzymania bez przedstawienia się – Policjant nie wypełnia ciążącego na nim obowiązku, jednak jako osoba zatrzymywana mamy prawo do:

– poznania stopnia służbowego , imienia i nazwiska funkcjonariusza;

–  poznania podstawy prawnej i przyczyny podejmowanych czynności służbowych.

Dane te muszą być podane w sposób umożliwiający ich odnotowanie. Jeżeli czynności słuzbowe podejmuje osoba nieumundurowana na przykład funkcjonariusz ABW, osoba taka ma obowiązek okazania legitymacji służbowej, a na żądanie osoby, wobec której podejmowane są uprawnienia służbowe, okazać w sposób umożliwiający odnotowanie danych z legitymacji służbowej.

Prawo do adwokata

Kolejnym i szczególnie ważnym prawem osoby zatrzymanej jest prawo do adwokata. Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym. Ostatnio w piśmiennictwie „nawiązanie kontaktu z adwokatem” zostało  określone w ten sposób, że nie może ono polegać na przeszukiwaniu Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego, a jedynie na kontakcie z już wybranym adwokatem lub radcą prawnym.

Prawo do zawiadomienia osoby najbliższej

Kolejne prawo osoby zatrzymanej to prawo do zawiadomienia osoby najbliższej, pracodawcy, szkoły, uczelni, dowódcy oraz osoby zarządzającej przedsiębiorstwem zatrzymanego lub przedsiębiorstwa, za które jest odpowiedziany. Jeżeli doszło do niesłusznego zatrzymania, zatrzymany ma prawo do złożenia zażalenia do sądu. Przy jednoczesnej możliwości złożenia zażalenia do prokuratora na przebieg i sposób zatrzymania.

Podsumowanie

Jeżeli ktoś z Państwa zostałby zatrzymany przez funkcjonariuszy, powinien pamiętać o swoich prawach, które zostały omówione powyżej. Do tego najważniejszy jest spokój oraz dokładne wypełnianie poleceń funkcjonariuszy, którzy przeprowadzają czynności związane z zatrzymanie. Bardzo często funkcjonariusze Policji starają się przyjmować pozycję „władczą”, dlatego też warto zachować spokój skorzystać z prawa do adwokata. To co powiemy na początku postępowania karnego może mieć bardzo duże znaczenie dla jego dalszego toku, dlatego warto poczekać ze składaniem jakichkolwiek oświadczeń Policji.

Najlepiej powstrzymać się i stosować technikę z amerykańskich filmów czyli, „nie będę nic mówił bez udziału mojego adwokata”. Oczywiście w dalszym toku postępowania bardzo prawdopodobne, iż niezbędne będzie Państwa przedstawienie własnej wersji wydarzeń, ale na to przyjdzie odpowiedni czas.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *