Upadłość  konsumencka  polega na redukcji lub całkowitym umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej.

Kto może ogłosić upadłość?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą będzie ona zmuszona do wyrejestrowania danej działalności, ponieważ zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną może spowodować umorzenie postępowania upadłościowego już na jego początkowym etapie.

Co z majątkiem osoby fizycznej ?

W przypadku ogłoszenia upadłości w postępowaniu upadłościowym cały majątek zostaje wyprzedawany z wyjątkiem rzeczy osobistych takich jak:

– laptop;

– meble codziennego użytku;

– pralka, kuchenka itp.

Wszystko, co można uznać, za rzecz potrzebną do codziennego życia pozostaje do dyspozycji osoby fizycznej.

W przypadku posiadania nieruchomości są one sprzedawane.

Co ważne?

Przy ogłoszeniu upadłości brane są rzeczy sprzedane na rok przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości i w takim przypadku czynność sprzedaży takiej rzeczy jest bezskuteczna. Ma to na celu ochronę wierzycieli przed wyzbywaniem się majątku.

A co z moim wynagrodzeniem?

Wynagrodzenie za pracę podlega zajęciu przez syndyka w kwocie przewyższającej minimalne wynagrodzenie lub 50 %. Oznacza to, że jak zarabiasz 5.000 zł Syndyk zajmie Ci 2.500, zł, a jeżeli zarabiasz 1800 zł to Syndyk zajmie Ci około 150 zł

Co z rentą, emeryturą?

Są one zajmowane w wysokości 25 % danego świadczenia.

Warto wspomnieć, że takie świadczenia jak 500 +, 300 + i inne + nie podlegają zajęciu.

Jakie dokumenty potrzebuje, aby ogłosić upadłość?

Wszystkie dokumenty, które potwierdzają istnienie długu tj. umowy bankowe, umowy kredytowe, wyroki, nakazy zapłaty, faktury itp.

W postępowaniu upadłościowym nie można ukrywać długów !!!

Jaka jest podstawa ogłoszenia upadłości?

Do 1 maca 2020 r. najważniejszym aspektem jest wykazanie we wniosku o upadłość, iż zadłużenie powstało wskutek okoliczności niezależnych od osoby fizycznej.

Przykładem może być: choroba, przemoc w rodzinie itp.

Co z majątkiem mojej żony/męża?

W przypadku pozostawania we wspólności majątkowej wraz z ogłoszeniem upadłości majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości i ten majątek będzie również obejmowany przez Syndyka.

Ile trwa postępowania upadłościowe?

Różnie, w zależności od ilości długów osoby fizycznej. Co do zasady w przypadku braku majątku takie postępowanie trwa ok. 8 do 10 miesięcy.

W przypadku, gdy istnieje duży majątek to musi on zostać sprzedany, co trwa i może potrwać nawet do 2 lat.

Ogółem czas jest uzależniony od ilości posiadanego majątku i działań Sądu.

Jaki jest koszt wniosku o ogłoszenie upadłości?

30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100)

Jak wygląda postępowanie upadłościowe (etapy) ?

W dużym skrócie:

  1. Ogłoszenie upadłości;

  2. Objęcie masy majątkowej przez Syndyka;

  3. Zgłaszanie się wierzycieli;

  4. Po zatwierdzeniu Listy Wierzycieli i zakończeniu sprzedaży majątku UPADŁY (os fizyczna) składa wniosek o umorzenie zobowiązań;

  5. Sąd wyznacza rozprawę i kończy postępowanie upadłościowe.

W razie większej ilości zapytań lub potrzeby napisania wniosku o upadłość konsumencką zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *