Pierwsza wizyta w Sądzie- cz. 1

Pierwsza wizyta w Sądzie- cz. 1

Mój pierwszy raz...w Sądzie Sąd podobnie jak szpital czy urząd wywołuje pewny dyskomfort u osoby, która pierwszy raz ma do czynienia z przedmiotową instytucją. Warto zauważyć, że wywołanie pewnego uczucia przerażenia, zagubienia, jest celem „Sądu”, które nadaje mu zasłużoną powagę. Każdy Sąd, czy będzie to Sąd Rejonowy, czy Sąd Apelacyjny jest inny, jednakże wszystkie Sądy muszą spełniać wymagania przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. tj. Regulaminie urzędowania sądów powszechnych (poniżej przedmiotowy regulamin udostępniony jest do pobrania). Po zapoznaniu się z ww. dokumentem mającym 408 (słownie: czterysta osiem) paragrafów oraz 105 (słownie: sto pięć) stron już nic dla...
Czytaj więcej