Kancelaria Adwokata Ernesta Mocarskiego zapewnia kompleksową obsługę prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom, reprezentując swoich klientów we wszelkiego rodzaju sporach sądowych oraz pozasądowych.

 

parasol
Prawo cywilne
Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów we wszelkich sprawach cywilnych, w tym w sprawach mających na celu: dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub wykonania zobowiązań niezgodnie z umową; dochodzenie odszkodowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi, błędami lekarskimi, niesłusznym aresztowaniem. Ponadto kancelaria zapewnia obsługę prawną wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jak również prowadzenie innych spraw cywilnych.
Prawo karne
Adwokat Ernest Mocarski zapewnia obronę swoich klientów we wszystkich sprawach karnych, karno skarbowych oraz wykroczeń na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Przedmiotowa reprezentacja dotyczy również reprezentowania osób pokrzywdzonych. W sprawach pilnych, związanych z tymczasowym aresztowaniem kontakt z adwokatem Ernestem Mocarskim możliwy jest również poza godzinami funkcjonowania kancelarii.
Prawo pracy
Kancelaria kompleksowo doradza Klientom, działającym we wszystkich branżach, w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia. Usługi z zakresu prawa pracy obejmują zarówno bieżące doradztwo prawne, jak i również reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych oraz negocjacjach prowadzonych w postępowaniach sądowych i pozasądowych.
Prawo handlowe
Kancelaria zapewnia przedsiębiorcom tj.: osobom fizycznym oraz spółkom prawa handlowego, kompleksową obsługę prawną ich działalności. Adwokat Ernest Mocarski doradza Klientom Kancelarii na każdym etapie rozwoju ich działalności, mając doświadczenie w zakresie zakładania, likwidacji, łączenia i podziału spółek, jak również przekształceń czy podwyższenia kapitału zakładowego.
banknot
Windykacja należności
Kancelaria zapewnia przeprowadzenie kompleksowej obsługi prawnej o zasięgu krajowym w zakresie windykacji należności w postępowaniach sądowych, zwykłych, nakazowych i upominawczych, również na etapie postępowania egzekucyjnego (postępowania przed komornikiem). Kancelaria współpracuje również z zawodowymi windykatorami.
Prawo rodzinne i spadkowe
Adwokat Ernest Mocarski zapewnia kompleksowe usługi prawnicze oraz reprezentację klientów przed sądami powszechnymi we wszystkich sprawach rodzinnych, w tym sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz inne.
sad
Prawo administracyjne oraz sądowoadmnistracyjne
Kancelaria Adwokacka Ernesta Mocarskiego specjalizuje się w sprawach szeroko rozumianego prawa budowlanego, obsłudze prawnej organów administracji oraz reprezentacji Klientów w sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.